FARMASI Cosmetics d.o.o. Zagreb

(opći uvjeti poslovanja i prometa proizvoda, te uvjeti članstva i kupovine proizvoda)

1. Članovi društva FARMASI (u daljem tekstu: član) imat će pravo kupovati proizvode tvrtke FARMASI po specijalnim popustima u odnosu na cijene iz kataloga FARMASI COSMETICS D.O.O. ZAGREB (u daljem tekstu FARMASI). Razine popusta i cijene iz kataloga FARMASI koje vrijede za narudžbu nekog člana su one koje je izdala tvrtka FARMASI i koje su na snazi na dan dostavljanja narudžbe.

2. FARMASI može, s vremena na vrijeme, po svom nahođenju izmijeniti razine specijalnih popusta za članove i cijene iz kataloga FARMASI, kao i bilo koji iznos koji se plaća za isporuku narudžbe. Članovi će biti pravodobno obaviješteni o takvim izmjenama.

3. FARMASI će prihvatiti narudžbe za proizvode samo ukoliko dostižu ili prelaze minimalnu vrijednost narudžbe u visini od 19,91 € / 150 kuna, kako je tvrtka FARMASI pravodobno obavijestila članove.

4. Član, kao potrošač, ima pravo na jednostrani raskid ugovora (narudžbe), bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je njemu ili osobi određenoj od njega proizvod predan u posjed. Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, član mora obavijestiti FARMASI o svojoj odluci o jednostranom raskidu narudžbe prije isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom kojom izražava svoju volju da raskine narudžbu, poslanom elektroničkom poštom na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. u kojoj će navesti svoje ime i prezime, šifru člana, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte te naznaku ugovora/narudžbe koju član raskida. FARMASI je dužan bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti člana o jednostranom raskidu narudžbe, vratiti članu što je platio, ali ne prije nego što mu roba bude vraćena. Povrat novca bit će vraćen na isti način na koji je član izvršio uplatu, osim ako to iz objektivnih razloga neće biti moguće, kada će se povrat izvršiti na bankovni račun člana. U slučaju da je nakon dostave roba (proizvodi) otpečaćena, a radi se o robi koja iz toga razloga nije zbog zdravstvenih i/ili higijenskih razloga pogodna za vraćanje, isključeno je pravo na jednostrani raskid narudžbe (ugovora). U slučaju da je proizvodu rukovanjem člana umanjena vrijednost, FARMASI ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća članu.

5. Član je dužan platiti za svaku narudžbu i za troškove isporuke: u banci koju na računu naznači FARMASI, transferom na bankovni račun tvrtke ili pouzećem dostavljaču. Plaćanje se mora izvršiti najkasnije po preuzimanju isporuke dotičnih proizvoda.

6. Član društva FARMASI nije zaposlenik tvrtke FARMASI, suradnik u prodaji tvrtke FARMASI ili na bilo koji način ovlašten zastupati ili obvezivati trgovačko društvo FARMASI, slijedom čega je članu strogo zabranjeno predstavljati se na način koji bi mogao treće dovesti u zabludu glede njegovog statusa ili povezanosti s društvom FARMASI.

7. Podrazumijeva se da svaki član kupuje proizvode kao krajnju potrošnju, za osobnu ili obiteljsku upotrebu ili kao dar, a ni u kakvom slučaju za njihovu preprodaju. Ukoliko se neki član želi baviti bilo kojim oblikom poslovanja ili trgovine, potrebno je da poduzme sve potrebne korake nakon usuglašavanja s relevantnim ili drugim zakonskim odredbama RH.

8. Član može prenijeti FARMASI članstvo, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima koje se tiču prijenosa ugovora, na člana svoje uže obitelji ukoliko, iz opravdanih razloga, nije u mogućnosti ispunjavati obveze svojega članstva.

9. FARMASI članstvo otvoreno je isključivo za punoljetne osobe koje imaju mjesto prebivališta u RH.

10. FARMASI će, u posebnoj obavijesti o privatnosti, koju će članu učiniti dostupnom istovremeno kada i ovaj registracijski listić, obavijestiti svoje članove o pravilima privatnosti društva FARMASI, koja se tiču članova.

11. FARMASI COSMETICS D.O.O. ZAGREB može, po vlastitom nahođenju, u bilo koje vrijeme izmijeniti ove uvjete članstva i kupovine proizvoda. Članovi će pravodobno biti obaviješteni o takvim izmjenama.

Ovime, kao novi član društva FARMASI COSMETICS D.O.O. ZAGREB, potvrđujem ispravnost osobnih podataka navedenih u Registracijskom listu i neopozivo prihvaćam sve stavke tvrtke FARMASI COSMETICS D.O.O. ZAGREB, kao i UVJETE ČLANSTVA I KUPOVINE PROIZVODA, što potvrđujem svojim klikom na ove Uvjete.

FARMASI 2023 - sva prava pridržana
DESIGNER